3b320255acdb6c702cdaaed6295dff8b.jpg
2
3
1

Chính Sách Giao Hàng

Quy trình giao nhận vận chuyển

VTBshop phục vụ giao hàng cho khách hàng tại các khu vực sau:

a. Thành phố Hồ Chí Minh:

-       Dưới 10Km: miễn phí giao hàng

-       Trên 10Km: khách hàng thanh toán chi phí phát sinh.

b. Địa bàn các Tỉnh/Thành phố khác: khách hàng thanh toán chi phí phát sinh.