3b320255acdb6c702cdaaed6295dff8b.jpg
2
3
1

Điều Kiện Giao Dịch

Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng của VTBshop

Khi có nhu cầu mua hàng trên VTBshop người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

a. Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang quan tâm;

b. Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua;

c. Dựa trên thông tin tham khảo được từ VTBshop về sản phẩm, dịch vụ mà người mua tiến hành đặt hàng và cung cấp các thông tin địa chỉ nhận hàng; có nghĩa là người mua xác nhận đã rà soát thông tin Đơn đặt hàng và đồng ý các Điều khoản và điều kiện giao dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua sản phẩm của khách hàng trên VTBshop;

d. Sau khi đã cung cấp thông tin và quyết định mua hàng, người mua có thể quyết định đặt hàng;

e. Người mua lựa chọn cách thức giao dịch: Thông qua các số điện thoại giao dịch của VTBshop;

f. Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ; thanh toán tiền hàng còn lại (nếu có);

g. Người mua thắc mắc, khiếu nại (nếu có).