3b320255acdb6c702cdaaed6295dff8b.jpg
2
3
1
free templates joomla

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Vitek Cloud Karaoke - Vitek List

 Trước khi tải và cài ứng dụng, cần tạo một tài khoản Gmail để sử dụng.

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.64 đầu " Smart Karaoke HD5000 "

Hướng dẫn tải xuống và cập nhật qua cổng USB cho model SMART HD KARAOKE HDD5000.

 

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.64 đầu " Smart Karaoke HD9000 "

Hướng dẫn tải xuống và cập nhật qua cổng USB cho model SMART HD KARAOKE Vitek HD9000.

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.64 đầu " Android Box HDC 200 "

Hướng dẫn Update Vol.64 đầu " Karaoke Android Box HDC 200 "

 

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.63 đầu " Android Box HDC 200 "

 Hướng dẫn Update Vol.63 đầu " Karaoke Android Box HDC 200 "

 

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.63 đầu " Smart Karaoke HD9000 "

 Hướng dẫn tải xuống và cập nhật qua cổng USB cho model SMART HD KARAOKE Vitek HD9000.

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.63 đầu " Smart Karaoke HD5000 "

Hướng dẫn tải xuống và cập nhật qua cổng USB cho model SMART HD KARAOKE HDD5000.

 

Xem tiếp...

Hướng dẫn Update Vol.62 đầu " Smart Karaoke HD9000 "

 Hướng dẫn tải xuống và cập nhật qua cổng USB cho model SMART HD KARAOKE Vitek HD9000.

 

Xem tiếp...