0973.118.307   |   Hỗ trợ  |   Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Tin tức - sự kiện  |   Danh sách - bảo hành  |   Liên hệ
 

 Chính Sách và Quy Định Chung Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 a. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên VTBshop bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà VTBshop yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VTBshop liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

b. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại VTBshop, VTBshop chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

c. VTBshop cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, , v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của VTBshop về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

d. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị VTBshop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Khi cần thiết, Vtbshop.vn có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới...

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 Dữ liệu cá nhân cơ bản của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VTBshop.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Địa chỉ:  248A  Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3516.6906             Fax: 028. 35163886

Email: hotrokhachhang@vtb.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 a. Khách hàng có thể toàn quyền yêu cầu Ban quản trị VTBshop hủy bỏ thông tin cá nhân mà VTBshop đã thu thập bất kỳ lúc nào và VTBshop phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu của khách hàng.

b. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của VTBshop. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VTBshop sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

c. Các hình thức liên hệ để được giải quyết:

-       Qua điện thoại giải quyết khiếu nại: 028. 3516.6906

-       Qua email: hotrokhachhang@vtb.com.vn

-       Trực tiếp tại các hệ thống VTBshop

-       Tại trụ sở chính: 248A Nơ Trang Long, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

a. Thông tin cá nhân của thành viên trên VTBshop được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân;

b. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

c. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng;

d. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, Ban quản trị VTBshop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết;

e. Ban quản trị VTBshop yêu cầu các khách hàng khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị VTBshop không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Hotline: 0973.118.307