THIẾT BỊ KIỂM SOÁT LƯU LƯỢNG NƯỚC

    • Đo lưu lượng nước sử dụng trong ngày.
    • Kiểm soát lượng nước nếu có tình trạng bể.
    • Gửi cảnh báo tin nhắn SMS khi lượng nước vượt ngưỡng cho phép trong ngày.
    • Điều khiển đóng mở nguồn nước bằng van từ.
Số lượng:
Quà tặng kèm:


Có 0 bình luận về THIẾT BỊ KIỂM SOÁT LƯU LƯỢNG NƯỚC

Quý khách là: